گروه برق قیدار

نمونه سوالات برق کارودانش وفنی حرفه ای و نرم افزارهای برق

حل مشکل چشمک زدن لامپ های کم مصرف بعد از خاموشی

حل مشکل چشمک زدن لامپ های کم مصرف بعد از خاموشی                                      آیا شما بعد از خاموش کردن لامپ های کم مصرف از چشمک زدن آنها رنج می برید؟ راه حل آن بسیار ساده است. دلیل چشمک زدن: لامپ های فلؤرسنت در لحظه ی روشن شدن نیاز به انرژی زیادی دارند تا جریان الکتریکی از درون گاز موجود در لامپ بتواند راه خود را ببندد. در لامپهای فلؤرسنت قدیمی (لامپ مهتابی) این وظیفه بر عهده چک بود و لی در لامپهای جدید (لامپهای کم مصرف) چون استارت کردن لامپ را یک چیپ الکترونیکی انجام می دهد پس انرژی لازم ابتدا باید در یک خازن ذخیره شود و سپس به درون لامپ پمپ شود. اگر کلیدی که لامپ را با آن روشن و خاموش می کنید لامپدار باشد، در هنگام خاموش کردن لامپ کم مصرف، لامپ درون کلید با لامپ کم مصرف سری خواهد شد و با یک ثابت زمانی در حد چند ثانیه خازن لامپ را شارژ خواهد کرد. وقتی که خازن پر از شارژ شود، درون لامپ تخلیه شده و لامپ چشمک می زند! این عمل به طور مداوم تکرار خواهد شد. راه حل: یا از کلیدهای بدون لامپ استفاده کنید و یا لامپ درون کلیدها را قطع کنید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:8  توسط مهندس قربانی  |